Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczytno: O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, z kadrą pedagogiczna, w związku z rozpoczynającymi się wakacjami

Już dziś rozpoczynają się wakacje. Aby były one bezpieczne, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Dlatego policjantka z zespołu profilaktyki społecznej szczycieńskiej komendy, w trosce o uczniów spotkała się z kadrą pedagogiczną szkół położonych na terenie miasta. Funkcjonariuszka zwróciła się z prośba do nauczycieli, którzy już dziś wręczą swoim podopiecznym świadectwa szkolne, aby przypomnieli oni, zarówno tym najmłodszym jak i młodzieży, o zasadach obowiązujących podczas korzystania z wyczekanego wypoczynku letniego.

Tuż przed samym rozpoczęciem wakacji, policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej st. post. Joanna Manelska z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa, odwiedziła dyrekcję i pracowników szkół położonych na terenie miasta. Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19, policjantka nie mogła sama, bezpośrednio spotkać się z uczniami. Dlatego zwróciła się z prośba do kadry pedagogicznej, która już dziś wręczy swoim podopiecznym świadectwa szkolne, aby przypomnieli oni, zarówno tym najmłodszym jak i młodzieży, zasady obowiązujące podczas korzystania z wyczekanego wypoczynku letniego.

Podczas spotkań st. post. Joanna Manelska swoją uwagę skupiła przede wszystkim na zagrożeniach godzących w bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno w trakcie spędzania czasu wolnego w domu, z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, jak i niebezpieczeństw, z którymi dzieci i młodzież może spotkać się przebywając na świeżym powietrzu m. in. wynikających z zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz innych zachowań ryzykownych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakiś czas temu przygotowało kampanię o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi: Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty. Policjantka wręczając nauczycielom plakaty, przypomniała o głównych założenia tej kampania informując, że ma ona na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych
 z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od zabronionych substancji.

Policjantka z zespołu profilaktyki społecznej przypomniała również o zasadach bezpiecznego korzystania i spędzania czasu nad wodą w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

 

Powrót na górę strony