Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczytno: Uroczyste przekazanie łodzi motorowej połączone z podsumowaniem minionego roku pracy szczycieńskich policjantów

W Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie podsumowano 2018 rok. Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie mł. insp. Tomasz Bzymek przedstawił wyniki pracy szczycieńskich policjantów, a także podziękował wszystkim, za zaangażowanie i współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Po naradzie odbyło się uroczyste przekazanie łodzi motorowej funkcjonariuszom jednostki.

W piątek (08.02.2019) o godz. 11:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie odbyła się narada roczna, w której oprócz policjantów i pracowników komendy udział wzięli:  mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,  Jarosław Babalski Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. administracji, Artur Choroszewski Prokurator Rejonowy w Szczytnie, Jarosław Matłach Starosta Szczycieński, podinsp. Jarosław Truchan Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Krzysztof Mańkowski Burmistrz Miasta Szczytno, Cezary Łachmański Burmistrz Miasta i Gminy Pasym, Sławomir Wojciechowski Wójt Gminy Szczytno, Grzegorz Zapadka Burmistrz Miasta i Gminy Wielbark, Janusz Gutowski Komendant Straży Miejskiej oraz kapelan Mirosław Rudoman.

Mł. insp. Tomasz Bzymek Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie przedstawił statystykę osiągniętych w jednostce wyników. W minionym roku odnotowano tendencję wzrostową w postępowaniach wszczętych oraz spadek w przestępstwach stwierdzonych. Ważną rzeczą na jaką zwrócił uwagę Komendant to znaczny wzrost wykrywalności przestępstw kryminalnych. Możemy się również pochwalić ponad milionową kwotą wartości mienia odzyskanego.

Na co zwrócono uwagę, to prawidłowy czas reakcji szczycieńskich policjantów na interwencyjne zgłoszenia mieszkańców, który uzyskany został przy obsłudze ponad 9 tysięcy interwencji z czego 200 razy podejmowano interwencje domowe, a pozostałe dotyczyły interwencji w miejscach publicznych.

W policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych znajdującym się w budynku komendy
w 2018 roku przebywało 483 osób, z czego 158 zostało doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

W porównaniu do 2017 roku, w 2018 r. liczba wypadków zmalała o 23 do wartości 60. Wzrosła nieznacznie liczba kolizji do jakich doszło na drogach powiatu szczycieńskiego do wartości 694 - o 22 więcej niż w roku ubiegłym. W zaistniałych zdarzeniach drogowych rannych zostało 71 osób, spadek o 28, natomiast zginęło 6 osób.

Przedstawione powyżej dane to niektóre tylko efekty pracy szczycieńskich funkcjonariuszy. Jak podkreślił mł. insp. Tomasz Bzymek praca policjantów jest pracą odpowiedzialną. To właśnie dzięki ich pracy na drogach, w miejscach publicznych, a nawet w miejscach zamieszkania inni mogą czuć się bezpiecznie.

W dalszej części mł. insp. Tomasz Bzymek podziękował wszystkim przedstawicielom samorządów terytorialnych, szefom instytucji i organizacji oraz przedstawicielom służb za zaangażowanie, pracę i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu szczycieńskiego. Miniony rok obfitował  w wiele różnorodnych zdarzeń oraz działań m.in.  imprez masowych.

Artur Choroszewski Prokurator Rejonowy w Szczytnie odniósł się do wyników pracy przedstawionych przez Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie. Wyraził wdzięczność za zaangażowanie funkcjonariuszy w prowadzonych i zakończonych postępowaniach w 2018 r. jak też nadmienił, że funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego podczas prowadzonych postępowań wykazują się dużą wiedzą oraz zaangażowaniem co przekłada się na ilość i jakość zakończonych spraw.  

Z kolei Jarosław Matłach Starosta Szczycieński podziękował policjantom za trud w codziennej służbie, jak też odniósł się do narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu obywatele mają bezpośredni wpływ na działania policji, a w konsekwencji na wzmacnianie społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Babalski zwrócił uwagę na pozytywny wizerunek szczycieńskich policjantów wśród mieszkańców powiatu. W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podziękował wszystkim policjantom szczycieńskiej jednostki za zaangażowanie i poświęcenie w służbie.

Mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wyraził słowa uznania  dla pracy szczycieńskich policjantów oraz pracowników cywilnych. Pogratulował osiągniętych wyników, zadowolenia społecznego i bardzo dobrej współpracy  z samorządem lokalnym i służbami mundurowymi. Dodał również, że w jego ocenie wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na funkcjonowanie Policji, która tak dobrze postrzegana jest w regionie.

Po zakończonej naradzie rocznej wszyscy zaproszeni goście udali się na dziedziniec jednostki policji, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie łodzi motorowej R-3 MARINE LAB funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Łódź została zakupiona z Programu Modernizacji Policji i przekazana z Komendy Głównej Policji za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak uroczyście przekazał policjantom Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie kluczyki do łodzi.

Łódź wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia trafiła do policjantów pełniących służbę na wodzie.