Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji

Policja ma 318 nowych oficerów. Uroczystego mianowania na stopień podkomisarza dokonał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Zastępca KGP nadinsp. Jan Lach. Przemawiając do nowo mianowanych zgromadzonych na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Komendant Główny Policji podkreślił, że to oni są przyszłością Policji. Wśród nowych oficerów Polskiej Policji znalazło się także 27 funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego.

W środę (13.06.2018) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Postanowieniem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na stopień podkomisarza zostało mianowanych 318 policjantów. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk gratulując promowanym odwołał się do swoich osobistych wspomnień, czyli do dnia, w którym 24 lata temu sam opuszczał mury uczelni.

- Nawet w najśmielszym marzeniach nie przypuszczałem wtedy, że powrócę tu jako komendant główny. A mówię to tylko po to, żeby uświadomić wam jakie, przed każdym z was, otwierają się szanse. Wierzę, że będzie potrafili je wykorzystać – powiedział.

Uprzedził też właśnie mianowanych podkomisarzy, że być oficerem nie jest łatwo. Tak jak nie jest łatwo nim zostać.

- Wierzę jednak, jestem pewien, że sobie świetnie poradzicie. Poradzicie sobie bo zostaliście świetnie przygotowani, za co dziękuję kadrze dydaktycznej uczelni, bo macie wsparcie najbliższych, tak licznie tu dziś zgromadzonych, bo siłę da wam satysfakcja z pełnionej służby i uznanie obywateli

– podkreślił nadinsp. Jarosław Szymczyk

O tym jak trudne zadania stoją przed mianowanymi mówił też minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

- Za chwilę rozjedziecie się do swoich jednostek w całej Polsce, gdzie będziecie odpowiedzialni za podległych wam funkcjonariuszy. Pamiętajcie, że bycie oficerem to nie tylko prestiż, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność – zaapelował minister.

Joachim Brudziński przypomniał też, że policyjna służba nie polega tylko na strzeżeniu prawa i porządku, ale także na niesieniu pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. To ważny element policyjnego etosu – podkreślił.

Zapewnił, że Policja w strukturze państwa jest formacją szczególną. A to oznacza, że władze państwowe muszą zapewnić jej funkcjonariuszom odpowiednich warunków służby.

- Chcę zapewnić, że dokładam i będę dokładał wszelkich starań aby tak właśnie było. Służy temu m.in. Program Modernizacji, który oznacza nie tylko podniesienie standardu posterunków, komisariatów i komend, czy wymianę i unowocześnianie wyposażenia, ale także realny wzrost wynagrodzeń – poinformował.

O tym, że pierwszy stopień oficerski to nie tylko prestiż mówił również wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Zapowiedział nowym oficerom, że od dziś będzie się od nich wymagać więcej, że to teraz oni biorą na siebie odpowiedzialność podejmowania wielu trudnych decyzji.

- Stopień oficerski, tak jak rota ślubowania, która składaliście wstępując do służby to ogromne i ważne zobowiązanie. Ani na chwile nie możecie o tym zapomnieć. To fundament wasze służby – powiedział.

Minister Jarosław Zieliński mówiąc o nowym rozdziale jaki otwiera się w karierze każdego z mianowanych przypomniał, jakiej Policji chce społeczeństwo.

- Obywatele chcą Policji sprawnej, działającej w granicach prawa. Groźnej dla przestępców i pomocnej dla obywateli. I zawsze kulturalnej – podkreślił.

Życzenia absolwentom złożył Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski. Życzył im odwagi rozumianej jako dbałość o honor i uczciwość, przyjaźni, której pochodną jest lojalność i umiejętności zachowania umiaru.

- Miejcie mądrość odróżniania dobra od zła, bądźcie silni nie tylko fizycznie, ale także silni wolą i duchem. Życzę wam wiary w to, że dzięki swoim umiejętnościom sprostacie każdemu wyzwaniu jakie przed sobą postawicie lub inni przed wami postawią – powiedział.