Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczytno: Szczycieńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy.

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie podsumowano 2016 rok. W naradzie rocznej uczestniczył Pan mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Pani insp. Danuta Bukowiecka Zastępca Komendanta–Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Pan Artur Choroszewski Prokurator Rejonowy w Szczytnie oraz przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych. P. o. Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie podinsp. Tomasz Bzymek podziękował wszystkim, za zaangażowanie i współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. W minionym roku utrzymano spadkową tendencję 7 kategorii najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw. Wzrosła wykrywalność.

7 lutego br. o godzinie 13.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie odbyła się Narada Roczna, w której oprócz policjantów i pracowników komendy udział wzięli: Pan mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Pani insp.  Danuta Bukowiecka Zastępca Komendanta–Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Pan Artur Choroszewski Prokurator Rejonowy w Szczytnie, Pan Jarosław Matłach Starosta Szczycieński,  Pani Danuta Górska Burmistrz Miasta Szczytno, Pan Cezary Łachmański Burmistrz Miasta i Gminy Pasym, Pani Alicja Kołakowska Wójt Gminy Świętajno, Pan Grzegorz Zapadka Wójt Gminy Wielbark, Pan Sławomir Ambroziak Wójt Gminy Jedwabno, Pani Ewa Zawrotna Zastępca Wójta Gminy Szczytno, Pan Mariusz Woźniak  Sekretarz Gminy Dźwierzuty, Pani Monika Grudziądz Sekretarz Gminy Rozogi, Pan st. bryg. mgr inż. Mariusz Gęsicki  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Pan kpt. Jarosław Mierzejewski Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczytnie oraz Pan insp. Janusz Gutowski Komendant Straży Miejskiej w Szczytnie. 

Podinsp. Tomasz Bzymek p.o. Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, przedstawił statystykę osiągniętych w jednostce wyników. W minionym roku utrzymano spadkową tendencję 7 kategorii najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw. Wzrosła wykrywalność. W dalszej części podinsp. Tomasz Bzymek podziękował wszystkim przedstawicielom samorządów terytorialnych, szefom instytucji i organizacji oraz przedstawicielom służb za zaangażowanie, pracę i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu szczycieńskiego. Miniony rok obfitował  w wiele różnorodnych zdarzeń oraz działań min.  imprez masowych,  z którymi policjanci dobrze sobie poradzili.

Pan Jarosław Matłach Starosta Szczycieński odniósł się do pozytywnego wizerunku szczycieńskich policjantów wśród mieszkańców powiatu orz  ich działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa obywateli. Zaznaczył także, że on jako mieszkaniec tego terenu czuje się bezpiecznie mając na uwadze wysoki profesjonalizm miejscowych policjantów. 

Mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wyraził słowa uznania  dla pracy szczycieńskich policjantów oraz pracowników cywilnych. Pogratulował osiągniętych wyników , zadowolenia społecznego i bardzo dobrej współpracy  z samorządem lokalnym i służbami mundurowymi. Dodał również, że w jego ocenie wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na funkcjonowanie Policji, która tak dobrze postrzegana jest w regionie.