Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczytno: Kolejne konsultacje społeczne w sprawie projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie przy ulicy Piłsudskiego 39 odbyły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące powiatowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa zorganizowane przez szczycieńskich policjantów i strażników miejskich. Przypominamy, że jest to narzędzie służące do rzetelnego i czytelnego komunikowania społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie odbyły się kolejne konsultacje społeczne, które przeprowadzili szczycieńscy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi dla ponad 20 właścicieli ogródków działkowych. Gości przywitał insp. Cezary Gołota, który przedstawił  ideę mapy zagrożeń, a także podkreślił troskę o poziom bezpieczeństwa, również na terenie ogródków działkowych. Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie przybliżył zebranym osobom projekt, który ma odzwierciedlać zagrożenia już zidentyfikowane przez właściwe służby, ale także uwzględnić spostrzeżenia obywateli oraz ma służyć zaplanowaniu przeciwdziałania zagrożeniom.

Podczas konsultacji zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rejonie działek, a także kradzieże na terenie ogródków działkowych oraz grupującą się tam młodzież, która zakłóca ład i porządek publiczny. Wspólnie z uczestnikami określono formy współpracy w celu takiej komunikacji aby szybko reagować na pojawiające się zagrożenia, ujawniać te zaistniałe oraz nie dopuścić do eskalacji tych, które już wystąpiły.

Przypominamy po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa i co z niej wynika dla mieszkańców

Poczucie bezpieczeństwa należy do najważniejszych potrzeb każdego człowieka i ma największy wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Rzetelne zebranie informacji dotyczących zagrożeń wymaga stworzenia odpowiednich metod i narzędzi. Do tego celu Policja tworzy „mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Takie rozwiązanie pozwoli na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie oraz zdiagnozowania potrzeb ludzi pod kątem tworzenia komisariatów i posterunków Policji. Warunkiem poprawy efektywności działań w zakresie ograniczenia zagrożeń jest współpraca pomiędzy służbami takimi jak Policja, Straż Miejska, Straż Gminna oraz firmy ochroniarskie, a przede wszystkim ze społeczeństwem zamieszkującym w danym regionie.

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, wybiegając naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zaplanowała kolejne konsultacje społeczne zgodnie z tabelą:    

  

L.p.

Data i godz. spotkania

Miejsce spotkania

Uczestnicy

1

03.02.2016r.

godz. 19.00

Szkoła Podstawowa w Jerutach, Jeruty 20, gm. Świętajno

Sołtys oraz mieszkańcy m. Jerut

2

04.02.2016r.

godz. 18.00

Romany 26, gm. Szczytno

Świetlica wiejska

Sołtys oraz mieszkańcy m. Romany

3

04.02.2016r.

godz. 19.30

Kwiatuszki Wielkie 10a

 gm. Rozogi

Świetlica wiejska

Sołtys oraz mieszkańcy m. Kwiatuszki Wlk.

 

 

 

  • Konsultacje społeczne
  • Konsultacje społeczne
  • Konsultacje społeczne