Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczytno: Odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Wczoraj w siedzibie Związku Emerytów i Rencistów w Szczytnie przy ulicy Piłsudskiego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące powiatowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa zorganizowane przez szczycieńskich policjantów. To narzędzie służące do rzetelnego i czytelnego komunikowania społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wizualizacja stanu bezpieczeństwa będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z rozlokowaniem struktur Policji pozwalających na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Konsultacje społeczne przeprowadzili szczycieńscy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi dla blisko 40 przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów. Zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia, którymi mogą zostać dotknięte osoby starsze. Przede wszystkim zwrócono uwagę na skalę i rodzaj zidentyfikowanych zagrożeń jakimi są oszustwa na wnuczka, kradzieże kieszonkowe, rozboje i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wspólnie z uczestnikami określono formy współpracy w celu takiej komunikacji aby szybko reagować na pojawiające się zagrożenia, ujawniać te zaistniałe oraz nie dopuścić do eskalacji tych, które już wystąpiły.

Po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa i co z niej wynika dla mieszkańców

Poczucie bezpieczeństwa należy do najważniejszych potrzeb każdego człowieka i ma największy wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Rzetelne zebranie informacji dotyczących zagrożeń wymaga stworzenia odpowiednich metod i narzędzi. Do tego celu Policja tworzy „mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Takie rozwiązanie pozwoli na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie oraz zdiagnozowania potrzeb ludzi pod kątem tworzenia komisariatów i posterunków Policji. Warunkiem poprawy efektywności działań w zakresie ograniczenia zagrożeń jest współpraca pomiędzy służbami takimi jak Policja, Straż Miejska, Straż Gminna oraz firmy ochroniarskie, a przede wszystkim ze społeczeństwem zamieszkującym w danym regionie.

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, wybiegając naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zaplanowała kolejne konsultacje społeczne zgodnie z poniższą tabelą:    

 

L.p.

Data i godz. spotkania

Miejsce spotkania

Uczestnicy

1

02.02.2016r.
godz. 16.00

Szczytno

ul. Piłsudskiego 39

Sala odpraw
KPP w Szczytnie

Prezesi Zarządów oraz członkowie  Ogródków Działkowych
z terenu miasta Szczytno

Przedstawiciele Straży Miejskiej w Szczytnie

2

03.02.2016r.

godz. 19.00

Szkoła Podstawowa w Jerutach, Jeruty 20, gm. Świętajno

Sołtys oraz mieszkańcy m. Jerut

3

04.02.2016r.

godz. 18.00

Romany 26, gm. Szczytno

Świetlica wiejska

Sołtys oraz mieszkańcy m. Romany

4

04.02.2016r.

godz. 19.30

Kwiatuszki Wielkie 10a

 gm. Rozogi

Świetlica wiejska

Sołtys oraz mieszkańcy m. Kwiatuszki Wlk.

 

 

 

  • Konsultacje społeczne
  • Konsultacje społeczne
  • Konsultacje społeczne
  • Konsultacje społeczne