Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

W skład Komendy Powiatowej Policji wchodzą:

I. Kierownictwo:

 1.    Komendant Powiatowy Policji
 2.    I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

II. Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

 1. Wydział Dochodzeniowo -Śledczy, w skład którego wchodzą:
 • Zespół I
 • Zespół II
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej
 • Zespół  Statystyki Przestępczości

  2. Wydział  Kryminalny, w   skład którego wchodzą: 

 • Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy
 • Zespół do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób
 • Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową 
 • Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
III. Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 
 
1. Wydział Prewencji, w skład którego wchodzą:
 • Zespół Dyżurnych
 • Zespół Dzielnicowych
 • Zespół Wykroczeń
 • Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych

2. Wydział Patrolowo - Interwencyjny i Ruchu Drogowego, w skład którego wchodzą:

 • Zespół Patrolowo - Interwencyjny
 • Referat Ruchu Drogowego
 •  
V. Komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 1. Zespoły:

                        a) do spraw Kadr i Szkolenia,

                        b) do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

                        b) Wspomagający,

         2. Jednoosobowe Stanowisko do spraw  Prezydialnych

         3. Jednoosobowe Stanowisko do spraw BHP

         4. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

         5. Jednoosobowe  Stanowisko do spraw Prasowo-  Informacyjnych