Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

 

      Wydział Kryminalny

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

kom. Paweł Przybyłek

 

p.o. ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

asp. szt. Zbigniew Jędrzejczyk

 

sekretariat Wydziału Kryminalnego

tel. (89) 623-22-50,   MSWiA 7331-250

fax. (89) 623-22-55, MSWiA 7331-255

 

p.o. Kierownik Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego

kom. Michał Nieliwodzki

 

p.o. Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego I

 

 

p.o. Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego II

asp. szt. Agnieszka Warowna

 

      Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

podkom. Jakub Sylwestrzak

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

podkom. Andrzej Andraczek

 

sekretariat Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

tel. (89) 623-22-30, MSWiA 7331-230

fax. (89) 623-22-35, MSWiA 7331-235

 

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego

st. asp. Rafał Kaczyński

 

p.o. Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego

mł. asp. Michał Szynaka

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

kom. Piotr Korczakowski

 

Jednoosobowe stanowisko do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

kom. Aneta Choroszewska-Bobińska

     tel. (89) 623-22-14

 

Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

    asp. szt. Anna Walerzak

     tel. (89) 623-22-16 lub 600-022-734

kontakt e-mailowy: anna.walerzak@szczytno.ol.policja.gov.pl

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie - całodobowy
tel. (89) 623-22-00 lub 112