Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Dane teleadresowe

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie,

telefon: (89) 623 22 11, faks: (89) 623 22 15;

e.mail: komendant@szczytno.ol.policja.gov.pl

ul. Piłsudskiego 39

12-100 Szczytno

 

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

telefon: (89) 623 22 00, faks: (89) 623 22 05

 

Wydział Kryminalny

telefon: (89) 623 22 50, faks: (89) 623 22  55;

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

telefon: (89) 623 22 30, faks (89) 623 22 35