Komunikaty

Szczytno: Wyrzucanie gorącego lub żarzącego się popiołu do kontenerów na śmierci stwarza realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.

Na niewiele póki co zdają się powtarzane wciąż apele o zachowanie zdrowego rozsądku. Coraz częściej odnotowywane są przypadki wyrzucania gorącego lub też żarzącego się popiołu do pojemników na odpady komunalne. Takie postępowanie niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia.

Wyrzucanie do pojemników na odpady komunalne materiałów gorących lub też żarzących się może skutkować nie tylko zniszczeniem pojemnika i tym samym spowodować straty materialne zarówno dla właściciela nieruchomości jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady, ale w najgorszym wypadku może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Poza groźbą przeniesienia się pożaru, palące się odpady mogą wytwarzać niezwykle toksyczne spaliny. Dymy pożarowe są w takim przypadku niezwykle trujące.  

Zdarzenia te angażują przeznaczone do gaszenia pożarów siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednak nie występują one samoistnie. Zawsze ich sprawcą jest człowiek.

Od 1 września 2017 r. na terenie miasta Szczytno wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów. W odniesieniu do popiołu Rada Miejska uchwaliła, iż będzie on odbierany w workach w kolorze szarym. Worki takie jak również ich odbiór zapewnia Gmina Miejska Szczytno bezpłatnie w ramach opłaty za wywóz
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podobne rozwiązania wprowadziły gminy na terenie powiatu szczycieńskiego.

Jeżeli jednak odpady nie są segregowane to, aby uniknąć sytuacji zagrażającej naszemu bezpieczeństwu popiół należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane wyłącznie ZIMNY (schłodzony). Nie zaleca się studzenia popiołu wodą, ponieważ w ujemnych temperaturach mokry popiół może przymarzać do pojemnika uniemożliwiając jego skuteczne opróżnianie.

Jednakże, aby uniknąć problemów z palącymi się kontenerami należy popiół segregować od innych odpadów.