Komunikaty

Szczytno: Dbajmy o prawidłowe korzystanie z pieców i przewodów kominowych.

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, prosimy zachowanie szczególnej ostrożności podczas eksploatacji pieców i przewodów kominowych. Ogromne zagrożenie pożarowe stanowią zaniedbane kominy i zgromadzone wewnątrz nich sadze. To właśnie one są przyczyną wielu pożarów.

Szczycieńscy policjanci we współpracy ze strażakami apelują do wszystkich właścicieli domów i budynków korzystających z pieców CO opalanych paliwem stałym.

Bagatelizowanie obowiązku czyszczenia kominów może doprowadzić do osadzania się wewnątrz przewodów dużej ilości sadzy, która z kolei może ulec zapaleniu.  

Najgroźniejsze pożary są gdy nikogo nie ma w domu.

W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych. Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.

Przypominamy o tym obowiązku, ponieważ ze względu na zły stan techniczny przewodów oraz powstały pożar, strażacy wystawiają zakaz korzystania z urządzeń grzewczych do czasu kontroli i pozytywnej ekspertyzy wystawionej przez kominiarzy. Takie postępowanie wynika z troski o bezpieczeństwo osób znajdujących się w pomieszczeniach.

W zakresie zaniedbań, które mogą doprowadzić do pożaru, czyli w zakresie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, czy też nieostrożnego obchodzenia się z ogniem policjanci mogą wobec sprawcy zastosować postępowanie w sprawie o wykroczenia.

To, w obliczu nieszczęścia jakie może dotknąć mieszkańców budynku po zaistnieniu pożaru, najłagodniejsza forma sankcji.

Dlatego mając na uwadze dobro osób i w dbałości o ich mienie prosimy o rozważne eksploatowanie urządzeń grzewczych i o ich systematyczne kontrolowanie.

 

Zapalenie się sadzy w kominie jest to zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.