Komunikaty

Szczytno: Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Harmonogram spotkań na terenie powiatu szczycieńskiego

Szczycieńscy policjanci spotykają się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa. Zapraszamy mieszkańców, dziennikarzy i przedstawicieli różnych instytucji do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach.

Od początku lutego na terenie powiatu szczycieńskiego organizowane są konsultacje społeczne, w trakcie których policjanci gromadzą informacje i spostrzeżenia od obywateli, które posłużą do stworzenia „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.” Mapa ta jest projektem ogólnopolskim i posłuży do przedstawienia skali i rodzaju zagrożeń występujących na terenie naszego województwa na poziomie kazdej jednostki administracyjnej. Pozwoli również na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.

Mapa będzie powstawała na podstawie danych policji oraz informacji zebranych w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami oraz podmiotami zainteresowanymi spawami bezpieczeństwa.

Po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa i co z niej wynika dla mieszkańców Warmii i Mazur?

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mapa będzie jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji. Będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji, które pozwoli na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.

Konsultacje społeczne – wspólnie w trosce o bezpieczeństwo

Projekt mapy na różnych poziomach – krajowym, wojewódzkim i powiatowym - zawiera kilka kryteriów m.in. dotyczących zagrożenia przestępczością, czy wykroczeniami, które są szczególnie uciążliwe społecznie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Właśnie dlatego samorządowcy różnego szczebla, przedstawiciele szczycieńskiej policji, szefowie służb i inspekcji, przedstawiciele regionalnych mediów oraz mieszkańcy lokalnych społeczności od początku lutego uczestniczą w konsultacjach, w których mogą zaproponować elementy, które w ich ocenie powinna zawierać mapa zagrożeń bezpieczeństwa w ich okolicy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestniczenia w zaplanowanych spotkaniach. Wspólne konsultacje i zaangażowanie wszystkich członków lokalnych społeczności pomoże nam zadbać o bezpieczeństwo w naszej najbliższej okolicy.

Co przed nami? Harmonogram spotkań

 

 

 

Data i godz. spotkania

Miejsce spotkania

22.02.2016r. godz. 18.30

Szkoła Podstawowa w Kolonii, Kolonia 71, gm. Świętajno

25.02.2016r.

godz. 11.00

Urząd Gminy w Rozogach ul. 22 lipca 22

26.02.2016r.
godz. 17.00

Zespół Szkół w Spychowie ul. Mazurska 5 gm. Świętajno 

 

Data i godz. spotkania

Miejsce spotkania

Uczestnicy

01.02.2016r.
godz. 15.00

Szczytno ul. Pułaskiego 10/7

Siedziba Związku Emerytów i Rencistów

Członkowie Związku Emerytów
i Rencistów

Przedstawiciele Straży Miejskiej w Szczytnie

02.02.2016r.
godz. 16.00

Szczytno

ul. Piłsudskiego 39

Sala odpraw
KPP w Szczytnie

Prezesi Zarządów oraz członkowie  Ogródków Działkowych
z terenu miasta Szczytno

Przedstawiciele Straży Miejskiej w Szczytnie

03.02.2016r.

godz. 19.00

Szkoła Podstawowa w Jerutach, Jeruty 20, gm. Świętajno

Sołtys oraz mieszkańcy m. Jerut

04.02.2016r.

godz. 18.00

Romany 26, gm. Szczytno

Świetlica wiejska

Sołtys oraz mieszkańcy m. Romany

04.02.2016r.

godz. 19.30

Kwiatuszki Wielkie 10a

 gm. Rozogi

Świetlica wiejska

Sołtys oraz mieszkańcy m. Kwiatuszki Wlk.

 

Data i godz. spotkania

Miejsce spotkania

Uczestnicy

15.02.2016r. godz. 15.00

GOK w Jedwabnie ul. 1-go maja 63

Wójt Gminy Jedwabno, Sołtysi miejscowości wiejskich z terenu Gminy Jedwabno, Radni Gminy, Przedstawiciel UG ds. Obrony Cywilnej, Przedstawiciel UG ds. Ochrony Środowiska, Komendant OSP, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno,  Kierownik GOPS, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Jedwabno, mieszkańcy gminy Jedwabno.

16.02.2016r.

godz. 12.00

MGOK w Pasymiu ul. Rynek 10a

Burmistrz Miasta i Gminy Pasym, Sołtysi miejscowości wiejskich z terenu Gminy Pasym , Radni Gminy, Przedstawiciel UG ds. Obrony Cywilnej, Przedstawiciel UG ds. Ochrony Środowiska, Komendant OSP, Kierownik MGOPS, Dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy Pasym, mieszkańcy gminy Pasym,

16.02.2016r.
godz. 16.00

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Sala odpraw

ul. Piłsudskiego 39

tel. 089-623-22-41

Przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Pani Karolina Łukaszewska,

Przedstawiciele Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Jurand”

Pan Alfred Kryczało,

Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie”

18.02.2016r.

Godz. 11.00

Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Świętajnie ul. Grunwaldzka 15

Wójt Gminy Świętajno, Sołtysi miejscowości wiejskich z terenu Gminy Świętajno , Radni Gminy, Przedstawiciel UG ds. Obrony Cywilnej, Przedstawiciel UG ds. Ochrony Środowiska, Komendant OSP, Kierownik GOPS, Dyrektorzy szkół z terenu  gminy Świetajno, mieszkańcy gminy Świętajno,

18.02.2016r.
godz. 14.30

Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Szczytno Szczytno  ul. Łomżyńska 3

Wójt Gminy Szczytno, Sołtysi miejscowości wiejskich z terenu Gminy Szczytno , Radni Gminy, Przedstawiciel UG ds. Obrony Cywilnej, Przedstawiciel UG ds. Ochrony Środowiska, Komendant OSP, Kierownik GOPS, Nadleśniczy Nadleśnictwa KOrpele, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Szczytno, mieszkańcy gminy Szczytno,


                                                                                               

                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                           

Co już za nami?

 

 

 

 

 

 • Konsultacje społeczne z emerytami
 • Konsultacje społeczne z emerytami
 • Konsultacje społeczne z emerytami
 • konsultacje społeczne z działkowcami
 • konsultacje społeczne z działkowcami
 • konsultacje społeczne z działkowcami
 • Powiatowe i miejskie konsultacje społeczne
 • Powiatowe i miejskie konsultacje społeczne
 • Powiatowe i miejskie konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Jerutach
 • Konsultacje społeczne w Jerutkach
 • Konsultacje społeczne w Jerutach
 • Konsultacje społeczne w Olszynach
 • Konsultacje społeczne w Olszynach
 • Konsultacje społeczne w Olszynach
 • Konsultacje społeczne w Wielbarku
 • Konsultacje społeczne w Wielbarku
 • Konsultacje społeczne w Jedwabnie
 • Konsultacje społeczne w Dźwierzutach