MIASTO SZCZYTNO REJON IV - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

MIASTO SZCZYTNO REJON IV

MIASTO SZCZYTNO REJON IV

MIASTO SZCZYTNO REJON IV

 

 asp. szt.  Dariusz Berendt

tel. (89) 623 22 41, 887-876-224

e-mail: dzielnicowy.szczytno4@ol.policja.gov.pl

Akacjowa, Andersa, Asnyka, Barcza, Barczewskiego, Bartna Strona, Ciasna, Drzymały, Gizewiusza, Jeziorna, Kajki, Kasprowicza, Kętrzyńskiego, Klasztorna, Klonowa, Kolberga, Konopnickiej, Korczaka, Kościuszki,  Krasickiego, Lipperta, 1- go Maja, 3-go Maja, Mazurska,  Mickiewicza, Miodowa, Mrongowiusza, Odrodzenia, Ogrodowa, Paderewskiego, Piaskowa, Plac Wolności, Plac Juranda, Podgórna, Pomorska, Przerwy Tetmajera, Rafajłowicza, Reja, Sienkiewicza, Skwer Klenczona, Spacerowa, Suwalska, Sybiraków, Śląska, Wańkowicza, Wieniawskiego, Wołyńska, Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury.

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach
Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od
01.08.2019 r. do  31.01.2020 r.

związane jest z następującą problematyką: 

Szczytno - teren pomiędzy blokami przy ul. Lipperta 2 oraz ul. Ogrodowej 1 – gromadzące się tam osoby w różnym wieku spożywają alkohol, palą papierosy, zaśmiecają okoliczny teren oraz swoim zachowaniem zakłócają spokój mieszkańcom bloków. Gromadzenie się tam osób zauważalne jest w różne dni tygodnia, przeważnie w godzinach 18.00-22.00. Zachowania te powodują zakłócenie porządku publicznego, a także obniżają poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz utrudniają swobodne korzystanie ze znajdującej się tam infrastruktury.