MIASTO SZCZYTNO REJON III - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

MIASTO SZCZYTNO REJON III

MIASTO SZCZYTNO REJON III

MIASTO SZCZYTNO REJON III

st.asp. Rafał Sochacki

tel. (89) 623 22 43, 887-876-098

e-mail: dzielnicowy.szczytno3@ol.policja.gov.pl

Armii Krajowej,  Bohaterów Westerplatte, Brzechwy, Buczka, Bema, Boczna,  Chopina,  Chrobrego,  Długa, Gałczyńskiego, Gnieźnieńska, Iwaszkiewicza, Kasztanowa, Kochanowskiego, Krótka, Kopernika, Kowalewskiego, Kwiatowa, Lniana, Lwowska, Leśna, Łaniewskiego, Mławska, Niepodległości, Nowa, Nowakowskiego, Nowowiejskiego,  Orzeszkowej, Osiedleńcza,  Osuchowskiego, Pasymska, Partyzantów, Poprzeczna, Piastów, Prusa, Powstańców Warszawy,  Polskich Dzieci Wojny,  Robotnicza, Rodziewiczówny, Reymonta, Równoległa,  Sikorskiego, Słoneczna, Słonimskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Tuwima, Traugutta, Tatarkiewicza, Warmińska, Wyszyńskiego.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach
Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od
01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

związane jest  z następującą problematyką: 

Szczytno – teraz za sklepem „Biedronka” ul. Pasymska  - gromadzące się tam osoby w wieku 20-40 lat spożywają alkohol oraz zaśmiecają okoliczny teren. Nasilenie gromadzenia się osób zauważalne jest w godzinach popołudniowo-nocnych - 14:00-22:00 i powoduje zakłócenie porządku i ładu publicznego, a także obniża poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.