MIASTO SZCZYTNO REJON III - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

MIASTO SZCZYTNO REJON III

MIASTO SZCZYTNO REJON III

MIASTO SZCZYTNO REJON III

 

asp. sztab.  Paweł Ślubowski

tel. (89) 623 22 43, 887 876 098

e-mail: dzielnicowy.szczytno3@ol.policja.gov.pl

Armii Krajowej,  Bohaterów Westerplatte, Brzechwy, Buczka, Bema, Boczna,  Chopina,  Chrobrego,  Długa, Gałczyńskiego, Gnieźnieńska, Iwaszkiewicza, Kasztanowa, Kochanowskiego, Krótka, Kopernika, Kowalewskiego, Kwiatowa, Lniana, Lwowska, Leśna, Łaniewskiego, Mławska, Niepodległości, Nowa, Nowakowskiego, Nowowiejskiego,  Orzeszkowej, Osiedleńcza,  Osuchowskiego, Pasymska, Partyzantów, Poprzeczna, Piastów, Prusa, Powstańców Warszawy,  Polskich Dzieci Wojny,  Robotnicza, Rodziewiczówny, Reymonta, Równoległa,  Sikorskiego, Słoneczna, Słonimskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Tuwima, Traugutta, Tatarkiewicza, Warmińska, Wyszyńskiego.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.08.2018 do 31.01.2019r.

związane jest  z następującą problematyką:  Szczytno ul. Pasymska -  teren za sklepem ,, Biedronka,, oraz okolice ogrodów działkowych. Gromadzenie się osób  spożywających alkohol i zakłócających pod jego wpływem porządek publiczny poprzez wulgarne i obcesowe zachowanie, żebranie. Do sytuacji dochodzi w godzinach wieczorowo nocnych.