MIASTO I GMINA PASYM - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

MIASTO I GMINA PASYM

MIASTO I GMINA PASYM

MIASTO I GMINA PASYM

sierż. szt. Grzegorz Licki

tel. 606926083

e-mail: dzielnicowy.szczytno9@ol.policja.gov.pl

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.08.2018r do 31.01.2019r.

związane jest z następującą problematyką:  

Pasym ul. Ogrodowa nr 1-3 - teren wokół budynku po byłej Szkole Podstawowej - gromadząca
się młodzież  zagrożona demoralizacją, która pali papierosy oraz spożywa alkohol, pod wpływem którego poprzez głośne i wulgarne zachowanie zakłóca porządek publiczny, zaśmieca.