GMINA SZCZYTNO REJON V - Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

GMINA SZCZYTNO REJON V

GMINA SZCZYTNO REJON V

GMINA SZCZYTNO REJON V

 

asp. Wojciech Tworkowski

tel. (89) 623 22 42, 887-876-478

e-mail: dzielnicowy.szczytno5@ol.policja.gov.pl

Czarkowy Grąd, Gawrzyjałka, Korpele, Lipowiec, Lipowiec Mały, Leśny Dwór, Nowe Gizewo, Małdaniec, Nowiny, Nowe Dłutówko, Niedźwiedzie, Prusowy Borek, Pużary, Piecuchy, Płozy, Rudka, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak, Sędańsk, Szymany, Wawrochy, Wały, Wólka Szczycieńska.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach
Planu działania priorytetowego,
realizowanego w okresie od 01.08.2019 r. do  31.01.2020 r.

związane jest z następującą problematyką: 

Nowe Gizewo, gm. Szczytno - teren obiektu rekreacyjnego usytuowanego przy kortach tenisowych (altanka) – gromadząca się tam młodzież w wieku 14-21 lat zagrożona demoralizacją pali papierosy, spożywa alkohol oraz zaśmieca teren obiektu. Nasilenie gromadzenia się młodzieży zauważalne jest w godzinach wieczorowo-nocnych - 19:00-24:00 i powoduje zakłócenie porządku publicznego, a także obniża poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo utrudnia swobodne korzystanie z infrastruktury obiektu rekreacyjnego.