Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczytno: Dodatkowe patrole policyjne na terenie gminy Wielbark.

Dzisiaj Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie mł. insp. Tomasz Bzymek oraz Pan Grzegorz Zapadka Wójt Gminy Wielbark, podpisali Porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Wielbark. Podjęte przez obie strony zobowiązanie o zwiększeniu ilości patroli policyjnych, ma na celu przeciwdziałanie używania alkoholu szczególnie przez osoby do 18-go roku życia. Tym samym ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowe służby policjantów będą pełnione od czerwca do sierpnia.

Dzisiaj w gabinecie Wójta Gminy Wielbark Pan Grzegorz Zapadka wraz
z Komendantem Powiatowym Policji w Szczytnie mł. insp. Tomaszem Bzymkiem, podpisali  Porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Wielbark. Zobowiązanie o zwiększeniu ilości patroli policyjnych, ma na celu przeciwdziałaniu używania alkoholu szczególnie przez osoby do 18-go roku życia oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowe służby policjantów będą pełnione od czerwca do sierpnia tego roku.

Policjanci zgodnie z  oczekiwaniami lokalnej społeczności będą realizowali służby ponadnormatywne w celu min. wykonywania czynności profilaktycznych po ujawnieniu dysfunkcji w rodzinie, demoralizacji osób nieletnich oraz wystąpieniu ryzykownych zachowań w stanie po użyciu alkoholu.  Funkcjonariusze kierowani do służby będą zwracali szczególną uwagę na przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń o charakterze chuligańskim przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości oraz naruszające porządek publiczny na terenie gminy.