Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczytno: Policjanci uczestniczyli w Inauguracji roku szkoleniowego w Jednostce Wojskowej w Lipowcu.

Wczoraj szczycieńscy policjanci, odpowiadając na zaproszenie mjr. Grzegorza Kobylarza uczestniczyli w Inauguracji nowego roku szkoleniowego w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym. Przedstawiono główne zadania szkoleniowe batalionu a także przedsięwzięcia zaplanowane na 2018 rok. Zaproszeni policjanci omówili zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego w części dotyczącej analizy dyscypliny wojskowej.

Wczoraj asp. Marcin Grabski oraz sierż. szt. Joanna Biłko uczestniczyli w Inauguracji nowego roku szkoleniowego w 8. Szczycieńskim batalionie radiotechnicznym. Policjnatów ruchu drogowego zaprosił Dowódca batalionu  mjr. Grzegorz Kobylarz. Podczas spotkania po części dotyczącej przedstawienia głównych zadań szkoleniowych batalionu w 2018 roku , zaprezentowano roczną analizę dyscypliny wojskowej za 2017 rok. W trakcie omawiania tego tematu głos zabrali szczycieńścy policjanci, którzy omówili zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.